“Si vols anar ràpid fes-ho sol, si vols arribar lluny fes-ho acompanyat”. Aquest proverbi africà assenyala la visió de l’Escola en relació a la participació de tots els membres de la comunitat. La nostra escola és una comunitat viva formada pels alumnes, mestres, pares, antics alumnes i medi social que l’envolta i d’aquest esperit emana la filosofia del Projecte Educatiu.

La Comunitat d’Aprenentatge Doctor Alberich i Casas som una escola pública situada al Barri Immaculada, als afores de la ciutat de Reus. Va ser construïda l’any 1978 esdevenint Comunitat l’any 2003.

A l’escola considerem la cultura, la llengua catalana i les arts com a aspectes fonamentals del projecte educatiu. Es conceben com el camí a recórrer per al desenvolupament integral de les persones a partir de propostes innovadores i llenguatges crítics. Sempre des d’una visió vivencial i activa.

La nostra missió és oferir un espai de respecte a la mirada dels infants, on l’adult ha d’interpretar aquesta mirada i crear un entorn coherent amb els seus processos personals.

El nostre propòsit és donar resposta als reptes educatius del segle XXI tenint en compte els principis declarats en els documents marc Agenda 2030, de l’ONU, i Repensar l’educació, de l’UNESCO. Subscrivim les paraules que va pronunciar Eduard Vallory en la seva intervenció en la clausura del Programa Escola Nova 21: “L’escola que deixa perdre un infant, no és digna d’anomenar-se escola”. Per tant, els principals compromisos que adoptem, com a escola, per fer front als reptes educatius del segle XXI són els següents: Situar l’alumne/a en el centre de l’aprenentatge i globalitzar els espais i els temps d’aprenentatge a través de metodologies actives i de construcció del coneixement. Promoure la participació democràtica i l’esperit crític de tots els membres de la comunitat amb la convicció que només des de la construcció en societat es consolida un sistema just i d’equitat.

Adoptar una mirada multicultural i plurilingüe amb la participació en programes d’innovació del Departament com ara GEP (Generació plurilingüe), Avancem (Tractament integrat de les llengües, Erasmus+ i STEAMCat, entre d’altres.

Fomentar el treball cooperatiu i col·laboratiu entre docents i entre infants creant sinergies amb entitats, universitats i altres centres públics de la ciutat.

Finalment, tenir en compte la coeducació i la igualtat de gènere en tots els àmbits de l’escola i  consolidar un sistema inclusiu basats en els principis d’equitat amb l’aprofitament del recurs SIAL (suport intensiu a l’audició i llenguatge) i SIEI (suport intensiu a l’escolarització inclusiva), fa de la nostra escola un projecte per a tothom que respecta les individualitats de cadascun dels seus membres.