Som una Escola catalana, oberta, inclusiva, compromesa amb l’entorn.  Bé, com totes les escoles públiques de Reus.

#somjoanrebull,  una escola pública, de tres línies, molt gran i amb molts infants que son el centre de l’activitat de l’escola. Tenim un equip de docents amb il·lusió, amb dedicació i oberts a noves propostes, tant pedagògiques, com tecnològiques… i, sempre amb un únic objectiu, trobar el millor pel nostre alumnat.  Unes famílies atentes a les demandes de suport i col·laboració, dels mestres, i amb una AMPA que és un referent, tant per les activitats extraescolars com pels casals d’estiu que ofereixen.

Veiem  l’escola com un entorn que ofereix propostes per mirar el mon amb esperit crític, mirada que ens porti a reflexionar, fer-nos preguntes i buscar respostes de manera individual i conjunta per arribar a aprenentatges funcionals i significatius.

La llengua vehicular de l’escola és el català, aprofitem la riquesa lingüística de l’entorn com a bastida per a l’aprenentatge d’altres llengües, l’escola es centra en el dret dels infants a aprendre totes les llengües. Creiem en el plantejament plurilingüe que situa la llengua  com a instrument fonamental per al desenvolupament personal, acadèmic i professional de tots els alumnes, i com a garantia d’equitat i de cohesió social.

 

Hem apostat per la mirada tecnològica a les aules, una mirada vers el futur. Els equipaments amb pantalles interactives i altres tecnologies digitals juntament amb el desenvolupament del pensament computacional són instruments generadors d’entorns i espais d’aprenentatge que es reflecteixen també en xarxa, al nostre instagram.

Des que la nostra escola es va inaugurar, l’any 1980, hem mantingut un caràcter actiu i dinàmic, i no hem parat d’evolucionar, d’una manera tranquil·la  però constant.  Evolucionant   juntament amb la societat i amb la nostra ciutat,  i també hem col·laborat en una gran diversitat d’actes així com amb les institucions que la representen.

Formem persones i estem orgullosos dels nostres alumnes i de que se’ls reconegui com a “Rebullins” allà on van.

Aquests som nosaltres! Una comunitat educativa formada per una diversitat que s’ajuda, es reinventa i es nodreix de les emocions que sorgeixen a les aules, al pati, al menjador, i a cadascun dels espais del nostre centre, per ser millors cada dia.