L’Escola Marià Fortunyés una escola pública, que potencia l’aprenentatge actiu, fomentant l’observació, la manipulació, la investigació, la deducció, l’anàlisi i l’avaluació formativa.

És un centre inclusiu que persegueix la qualitat de l’educació, que possibilita l’assoliment de les competències bàsiques i la consecució de l’excel·lència, en un context d’equitat. L’equip humà de l’escola busca formar alumnes feliços i competents.

Ens defineix una nova mirada cap a l’infant, entenent la inclusió com un procés sense fi que cerca maneres més eficaces de respondre a la diversitat. Potenciem un aprenentatge competencial integrant les STEAM ( science, technology, engineering, art and mathematics).

Treballem per espais d’aprenentatge els quals es basen en la manipulació de materials i la descoberta de la relació que s’estableix entre ells i d’aquests amb l’entorn.

A primària cada alumne ha de completar el seu pla de treball en els diferents espais basats en la superació de reptes i problemes tot aplicant els coneixements adquirits en els moments d’aula i els tallers i sempre d’una manera globalitzada, real i funcional.

Som centre Magnet i, amb aliança amb l’ETSA (Escola Tècnica Superior d’Arquitectura) i el COAC de Tarragona (Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya), l’Escola Marià Fortuny està impulsant el treball de les STEAM a través de l’arquitectura i donant sentit als aprenentatges dels alumnes. Al mateix temps, els capacita en la cerca i el tractament de la informació, en la seva localització, selecció, organització, anàlisi i comunicació, per portar a terme amb èxit qualsevol treball intel·lectual, personal i/o acadèmic.

Es vol potenciar la iniciativa i la creativitat de l’infant tenint en compte la seva singularitat. L’alumne construeix els seus propis aprenentatges i desenvolupa la capacitat d’aplicar-los en diverses situacions i contextos, a través de l’observació, l’experimentació i la reflexió.