L’Institut / Escola Pi del Burgar, centre integrat que oferim estudis des dels 3-16 anys, en dues línies d’escolarització, representa un model particular que gira al voltant dels següents 5 eixos:
  • Es du a terme una continuïtat formativa, amb un sol Projecte Educatiu de Centre
  • Possibilita un millor seguiment de l’evolució educativa dels alumnes
  • Fomenta la convivència d’infants i adolescents (en un únic edifici): facilita la relació i enriquiment personal, amb espais adequats a totes les edats escolaritzades
  • S’utilitzen metodologies d’enfocament globalitzat: treball per projectes, ambients d’aprenentatge…
  • Representa un model d’èxit: es comparteixen experteses entre l’equip docent, s’afavoreix la transició entre etapes i es redueix l’absentisme.